Program

Program

Komunikacijske/govorniške veščine in veščine vodenja krepimo preko izobraževalnega programa Toastmasters Internatonal. Izobraževalni programi temeljijo na priročnikih, ki so sestavljeni iz skrbno izbranih projektov.

Preko izpolnjevanja projektov, ocenjevanja, mentoriranja, sodelovanja… brusimo posameznikove veščine.

Vsak član ob včlanitvi v klub Toastmasters Ljubljana prejme svoj začetniški paket s Toastmasters priročnikoma.

Začetna priročnika

The Competent Communication

Priročnik za komunikacijske/govorniške veščine je sestavljen iz 10 projektov (govorov) preko katerih se učimo in razvijamo osnovne elemente govorniških veščin. Po izvedenih 10 govorih Toastmasters International članu kluba izda uradni “Competent Communication certifikat” kot priznanje o napredku.

The Competent Leadership

Priročnik za veščine vodenja je sestavljen iz 10 projektov, ki jih izpolnjujemo s prevzemanjem različnih vlog na srečanjih kluba Toastmasters Ljubljana. Po izvedenih 10 projektih Toasmasters International članu kluba izda uradni ‘’Competent Leadership certifikat’’ certifikat kot priznanje o napredku.

Po pridobljenem CC in CL certifikatu si člani kluba izberejo nadaljevalni program, kjer so na voljo napredni priročniki, ki omogočajo nadgradnjo veščin na bolj ozko usmerjenih, npr. področjih prepričevanja, pripovedovanja zgodb, medsebojne komunikacije, vodenja razprav ali humornih govorov. Svoje voditeljske veščine pa lahko člani nadgradijo tudi s prevzemanjem upravljalnih vlog v klubu Toastmasters Ljubljana.

Nadaljevalni priročniki

Struktura Toastmasters srečanj v Ljubljani

Toastmasters srečanja po vsem svetu potekajo v prepoznavnem formatu in so sestavljena iz “trojčka”:

Pripravljeni govori

V okviru izobraževalnega programa člani predstavijo svoje vnaprej pripravljene govore.

Teme omizja

Priložnost za prostovoljne improvizirane govore (“impromptu speech”).

Evalvacija

Vsi nastopajoči prejmejo oceno svojih predstavitev. Ocenjevanje poteka v sklopu izobraževalnega programa.

Sodelovanje na srečanju je ključnega pomena za napredovanje. Vsi člani imajo priložnost zapolniti vloge na srečanjih. Več podrobnosti glede vlog najdeš v spodnjem videu v nagleškem jeziku: