O nas

“Dober govornik ima lahko talent, pa vendar je redna vaja tista, ki ga oblikuje v odličnost.” – Tanja Šket Bele

Ko sem prvič stopila čez prag Toastmasters kluba sem začutila, da sem dobrodošla. Nelagodje v trebuhu je zamenjalo prijetno vzemirjenje ob spremljanju odličnih govorov, ki so se kar vrstili in me prežemali z upanjem, da bom tudi jaz kdaj dobra govorka.
 
Toastmasters je prostovoljno združenje pristnih ljudi, ki vsakomur ponuja možnost, da se osvobodi stahu pred javnim nastopanjem. 
Vsakdo se lahko izrazi na svojstven način, ko raziskuje svoje zmožnosti na zabaven in sproščen način ob podpori sogovornikov.
 
Ko govorimo pred živo publiko, vadimo veščine, ki so uporabne v vsakdanjem življenju. 
Hkrati pridobimo objektivno povratno informacijo o možnih izboljšavah, ki pomagajo pri razvijanju osebnega značaja govornika. 
 
Javno govorništvo ni toliko stvar talenta kot zadeva prakso. Zato so tedenska srečanja več kot dobrodošla.
 
Vaja dela mojstra, ko mojster dela vajo.
 
Predsednica Toastmaster kluba
Tanja Šket Bele

Toastmasters International

Pomembnost razvoja komunikacijskih in voditeljskih sposobnosti je glavni povod za snovanje organizacije Toastmasters. Vsak klub članom omogoča potencial za razvoj. S tem ciljem se je leta 1924 razvila Organizacija Toastmasters, ki je kmalu postala vodilna svetovna organizacija za razvoj komunikacijskih in vodstvenih veščin.
Vrednote Toastmasters International: spoštovanje, integriteta, pomoč, odličnost.

Misija Kluba Toastmasters

Pozitivno in spodbudno vzdušje v klubu omogoča razvoj vsakega člana, da razvije svoje retorične in voditeljske sposobnosti, zgradi svojo samozavest in spodbudi osebno rast.

 

Klub Toastmasters Ljubljana

 

Na pobudo nekaj posameznikov v Sloveniji, ki so iskali način za razvoj svojega znanja in voditeljskih sposobnosti skozi prakso, je bil leta 2010 ustanovljen klub Toastmasters Ljubljana, ki je postal del organizacije Toastmasters International. Klub je tekom svojega delovanja ugledal že veliko različnih obrazov.

Vrhovna organizacija Toastmasters International zagotavlja izobraževalni in konceptualni okvir in vsakemu članu priložnost, da v pozitivnem in prijaznem vzdušju kluba razvijejo svoje veščine. Poudarek je na učenju s prakso.

 

Kdo so člani kluba Toastmasters Ljubljana?

Člane kluba Toastmasters sestavljajo vse vrste generacij. Združuje nas zanimanje in interes za različna področja javnega nastopanja. Našo družbo velikokrat razgibamo z obiskom tujih klubov, tekmovanji, delavnicami itn.

Kaj učimo?

Naš cilj je razvijati potenciale posameznikov. Znanje, ki izvira iz značilne Toastmasters baze, prenašamo na člane z rednimi srečanji, katere nadgrajujemo z individualnimi srečanji v okviru mentorskega programa in tekmovanji znotraj organizacije.

Kako učimo?

Redna srečanja potekajo po določenem predpripravljenem programu. Članom so dodeljene vloge s katerimi urimo svoje vesčine javnega nastopanja. Tudi povratna informacija o napredku je beležena in kasneje ubesedena z vlogami ocenjevalcev.

Zakaj učimo

Učimo, ker se zavedamo izzivov poslovnega sveta. Dobre komunikacijske in predstavitvene vesčine so ključne za uspeh in uspešen napredek. V klubu se tega zavedamo in aktivno sledimo smernicam sodobne komunikacije.
Statut društva se nahaja na sledeči povezavi: