Izkoristite moč mentorstva

Prek razvijanja veščin drugih razvijate tudi lastne

Avtorica: Julie Bawden-Davis

Ali naj postanem mentor?

Vprašajte Toastmasterje, ki so predani metorji in povedali vam bodo, da so prednosti vodenja članov številne. Dolžnosti mentorstva običajno vključujejo:

 • Pomoč pri uvajanju novih članov
 • Prepoznavanje in negovanje veščin, ki jih član že ima
 • Spodbuda mentorirancem, da prevzemajo bolj odgovorne vloge in izzive
 • Pomoč članom, da se izognejo pogostim napakam in dosežejo cilje hitreje in učinkoviteje
 • Motiviranje in mentorirancev pri opravljanju vlog po priročnikih
 • Usmerjanje članov, ko se soočajo z novim področjem


Dobrega mentorja definira več kvalitet. So dobri poslušalci, znajo se vživeti v drugega in motivirati. So zgled vsem članom in so aktivno vklučeni v skupnost.

Odlični mentorji aktivno poslušajo mentorirance, tako da jih v popolnosti razumejo. Dovolijo, da mentoriranci spregovorijo in jim nato postavljajo specifična, razjasnitvena vprašanja, ki odkrijejo mentorirančeve motive in cilje.“pravi Jack Nichols, DTM, ki je član že 25 let in ga je mentoriral H. Al Richardsonm DTM, PID. Nichols sedaj sam mentorira druge člane, je član Kluba poklicnih govornikov št-9 v kalifornijskem Anaheimu.

Učinkoviti mentorji se vračajo v čas, ko so bili sami novi člani. Mnogi občutki in misli, ki jih mentoriranci doživljajo so podobni tistim, ki so jih imeli sami. Mentorji, ki se lažje vživijo v mentorirančevo kožo so boljši pri dajanju koristnih predlogov.

“Ko sta obe moji mentoriranki doseglo določeno raven svojih govorov sem ju začela spodbujati, da prevzameta vloge v upravnem odboru in tako je vsaka en mandat predsedovala klubu. Zelo pomembno se mi zdi, da sem ju mentorirala tekom mandata in jima predala svoje izkušnje kot bivša predsednica kluba.” pravi Ga. Waltonova, predsednica odbora za mentorstvo.

Ena od mentorirank si je vzela nekaj premora, kot je obnovila članstvo ji je Waltonova predlagala, da prevzame vlogo v upravnem odboru. Po besedah Waltonove “Včasih poudarjanje članovih kvalitet spodbudi njegovo/njihovo samozavest in posledično se zaveda, da lahko prevzamejo vloge v upravi.”

“Da bi ostali učinkoviti morajo mentorji ostati tudi ažurni”, pravi Nichols: “Moja mentorska dolžnost je, da se izobražujem in ostajam na tekočem, tako da prenašam aktualne informacije iz dejanskega sveta, ki pomagajo mojim mentorirancem tukaj in zdaj. Ko se ukvarjate s prihodnostjo nekoga, ki se zanese na vas, je relevantnost zelo pomembna.”

Uživajte v potovanju

Metoriranci nedvomno napredujejo zaradi modrosti izkušenejših članov. Hkrati pa mentorji tudi žanjejo koristi mentorskega odnosa. Postanite mentor in tudi vi boste imeli odlično priložnost za samorefleksijo, razmislek o ciljih in tem, kaj hočete dobiti iz programa Toastmasters.

Mentorski kontrolni seznam

Z nasveti in vodenjem mentorji lahko izjemno izboljšajo izkušnjo članov. Da bi bili v tej vlogi kar najbolj učinkoviti, se od vas kot mentorja pričakuje, da:

 • Postavite jasna pričakovanja: Ob začetku in tekom mentorskega partnerstva morata obe strani odprto izraziti svoja pričakovanja, da je odnos lahko uspešen.
 • Ste na voljo: Vaš mentoriranec se mora zanesti, da ste mu, v razumnih mejah, na voljo z namenom, da mu odgovorite na vprašanja in nudite podporo. Da bi vaš mentoririranec čutil vašo podporo si, kadar je le mogoče, vzemite čas za hiter klepet, elektronsko ali SMS sporočilo.
 • Se pogosto javljate: Mentorstvo je dvosmerna cesta. Kot mentor se morda bojite, da boste nadležni. Mentoriranec pa morda okleva, da bi vas kontaktiral. Če je preteklo že nekaj časa, odkar ste se slišala z vašim mentorirancem, ga pokličite – ohranjajte komunikacijo živo.
 • Spodbujate postavljanje ciljev: Verjetno ima vaš mentoriranec postavljanje cilje, zaradi tega je bilo vaše mentorstvo sploh potrebno. Ohranite motivacijo mentoriranca s tem, da ga postavljate pred izzive in ga nato vodite čez proces, da mu pomagate doseči cilje.

 • Ste potrpežljivi: Mentorstvo ni dirka do ciljne črte. Seveda, obstajajo cilji in veščine, ki jih bi radi dosegli oz. se jih naučili. Če vaš mentoriranec ne napreduje tako hitro, kot bi sami v enakih okoliščinah, to še ne pomeni, da so vaše mentorske sposobnosti pomankljive. Pomembno je tudi spoznanje, da so člani v osnovi prostovoljci z različnimi cilji, časovnimi omejitvami in vrednotami.
 • Ste pozitivni: Ostanite pozitivni in bodrite mentoriranca, ko bo doživljal vzpone in padce. Vsi govori ne bodo šli po načrtu in tudi vsak cilj ne bo dosežen v prvem poskusu. Vaša naloga je, da izpostavite pozitivno in ohranite motivacijo mentoriranca, da bo ponovno poskusil.
 • Ste prijazni: Vzemite stran iz etičnega kodeksa Toastmasterjev in bodite vedno spoštljivi. Vaš mentoriranec ne bo imel najboljšega govora. Vendar mu ne smete dati občutka, da je manjvreden. Zato pazljivo izbirajte besede. Vedno bodite odkriti, a diplomatski.
 • Niste vsiljivi: Mentoriranec se ne sme nikoli počutiti, da mora v vsakem primeru sprejeti vaš nasvet. Mentorstvo ni diktatura. Nerealno je pričakovati, da se bo oseba vedno strinjala ali počutila prijetno ob vaših predlogih.

Čeprav se včasih zdi, da je lestev uspeha kovinska, je v resnici mreža prepletajočih se rok. Tisti, ki plezajo po njej, se na naslednjo stopničko pogosto povzpejo zaradi opore, ki jim jo nudi mentor.

Mentorstvo je zaščitni znak in obenem ključ uspeha programa Toastmasters. Člani napredujejo prek pomoči izkušenejšega člana – tako novi člani, kot tisti z daljšim stažem na ta način dosežejo cilje, ki jih sami morda ne bi. Mentoriranci ogromno pridobijo, ko jim mentorji predajajo svoje edinstveno znanje, razumevanje, pogled in modrost.

V zameno mentorji dobijo priložnost, da povrnejo klubu s tem, ko mentorirancem pomagajo izboljšati njihove veščine in jih pripravljajo na vodstvene vloge.

Dober primer navedene dinamike je Program razvoja vodenja za ženske (Management Development Programe for Women – MDPW) Toastmasters kluba v kanadski Ottawi. Leta 2011 je klub formaliziral mentorski program z ustanovitvijo mentorskega odbora. Shirly McKey, DTM, ustanovitvena članica in mentorica pravi “Ni boljšega kraja za navdih, vzgojo in podporo osebne rasti, kot je Toastmaster kultura “pay it forward” (daj-naprej).

Ob ustanovitvi kluba pred desetimi leti so McKeyejeva in ostali dobili pomoč od ducata članov iz Okrožja 61. O tistih časih pravi: “Kot ustanovni člani z malo izkušnjami smo se učili od naših glavnih mentorjev, Richarda Inomata in Marka Ashmora, ki sta izkušnje pridobila v drugih klubih. Od njiju smo se naučili tudi mentoriranja drug drugega in kako uspeti kot klub.”

Klub je izšel iz MDWP programa na Centre for Research & Education on Women and Work (Centru za raziskave & izobraževanje o ženskah in delu), ki deluje v okviru Univerze Carleton. “Program je osnovan na raziskavah, ki kažejo, da ženske ne napredujejo v poklicnem živjenju tako hitro kot moški.” pravi Aemilia Jarvis, direktorica in članica kluba. Program MDWP se osredotoča na mehke veščine, ki jih ženske potrebujejo učinkovito vodenje na delovnem mestu in se dobro sklada s Toastmasters. “Imeti mentorja je zelo pomembno za vsako žensko, ki bi rada napredovala v svoji karieri,” pravi Jarvisova.

Ogrodje mentorskega odbora

V zgodnjih letih kluba so se ustanovni člani tekom programa Toastmasters učili drug od drugega. “Nismo razmišljali, da bi odprto delili, kar smo se naučili z novimi člani, saj nismo želeli biti preveč vsiljivi. Nevede smo pričakovali, da se bodo novi člani učili preko osmoze (avtomatičnega prehajanja znanja), tako kot smo se sami. Nismo se zavedali, da nas novi člani vidijo kot negostoljubne oz. člane klike (zaprte skupine)” je povedala McKeyeva. Prek raziskave med člani so ustanovni člani analizirali, zakaj se gostje ne pridružujejo in novi člani ne ostanejo v klubu. Takrat so ustanovili formalen mentorski program. Leta 2011, ko je bila Margaret Walton, ACS, ALB, imenovana za predsednico prvega uradnega mentorskega odbora, je zbrala vse informacije, ki jih je našla o mentorstvu v Toastmaster programu in razvila po meri narejena orodja za klub. Waltonova je poslala elektronsko sporočilo najbolj izkušenim članom kluba s prošnjo, da postanejo prostovoljni mentorji. Mentorski odbor, ki je najprej štel pet članov, jih ima sedaj že trinajst.

Za zagotovitev uspeha mentorskega programa in pomoč mentorjem in mentorirancem, da se povežejo, Waltonova zbere podatke o vseh članih in naredi mentorske pare glede na njihove osebnosti.Vse mentorirance prosi, da izpolnijo vprašalnik o njihovem osnovnem znanju, zanimanjih in ciljih, vključno z področji, na katerih se želijo izboljšati. Vsak mentoriranec dobi tudi mentorski dnevnik, ki vsebuje imene in kontakt mentorja, prostor za namene in cilje, predlagane aktivnosti in datume za dosego ciljev. Dnevnik ima tudi kontrolni seznam, ki mentorirancem pove, kaj naj pričakujejo v prvem tednu, prvem mesecu itd.

Mentorji dobijo usmeritve, kakšna so pričakovanja do njih, vključno z podrobnimi nalogami kot je npr. da pojasnijo vloge v klubu novim članom, predstavitev komunikacijskega in voditeljskega programa in pomoč pri izbiri tem govorov.

Odbor se srečuje dvakrat letno, po potrebi tudi večkrat. Waltonova komunikacijo večinoma ohranja prek elektronske pošte. Čeprav se načeloma ne vmešava v odnos mentor-mentoriranec, vsake pol leta preveri, kako gre udeležencem. Kot predsednica se ukvarja z različnimi problemi ali pomisleki, ki se pojavijo v mentorskem odnosu, prav tako opogumlja člane, da ji dajejo povratne informacije.

Julie Bawden-Davis je neodvisna pisateljica iz južne Kalifornije in dolgoletna sodelavka Toastmasters
Prevedla: Mojca Žerovec
Slike: Martin Cimerman