Osem nasvetov za teme omizja

Avtorja: Allan Kaufman, DTM in Allan Misch, DTM

Teme omizja (Table Topics) je koristen del srečanja, ki dopolni program pred ocenjevanjem in poda možnost za sodelovanje vsem navzočim. Glavno vloga je podeljena vodji Tem Omizja, ki poskrbi za vso organizacijo. Pomoč pridobi s strani ocenjevalcev in Toastmasterja srečanja.

Dober vodja Tem Omizja pusti za seboj pozitivno in zabavno vzdušje. V ta namen smo pripravili nekaj nasvetov za dobro izveden del srečanja.
Kako biti dober vodja tem omizja? V pomoč so vam nasveti, ki so zbrani spodaj:

Teme:

Imejte pripravljene iztočnice.

Pripravite jih nekaj več, kot mislite, da jih boste potrebovali – predlagamo od 15 do 20. Vsako napišite na svojo kartico ali košček papirja.

Izberite enostavne iztočnice

Vaš namen ni, da popolnoma izmozgate sočlane, temveč da jim ponudite priložnost za rast – s tem, ko suverno nastopijo pred občinstvom z nepripravljenim, a organiziranim govorom. Primeri iztočnic:
»Moje sanjske počitnice so ________.«
»Moj idealni partner je _________.«
»Vožnja med prometno konico je naporna za ________«
»Premagovanje strahu je _________.«
»Ljubim mojega/mojo __________.«

Izogibajte se dolgim, težko razumljivim in dvoumnim opisom kot na primer:

»Pretvarjaj se, da si pes, ki te bodo pravkar ujeli nezemljani med državljansko vojno. Kakšni so tvoji občutki?«
»Si v hotelu, sam v sobi z zvezdnikom svetovnega formata. Kaj boš naredil?«
»Gledaš obupno televizijsko oddajo. Povej svojim prijateljem, zakaj jim odsvetuješ gledanje te oddaje.«

Gostom dajte še posebej lahke iztočnice

Na stran dajte nekaj iztočnic, kot na primer:
»Kakšno delo opravljaš in zakaj si izbral svoj poklic?«
»Kaj rad počneš v prostem času in zakaj?«
»Opiši svoje sanjske počitnice.«
Navedene teme ne zahtevajo globokega premisleka. Gostje, ki dobijo občutek, da zmorejo nastopiti na temah omizja in odidejo zadovoljni. Sami pri sebi si rečejo: »Saj ni bilo tako strašno. Še bom prišel.«

Organizacija:

Navedite časovne omejitve za teme omizja.

Na začetku jasno povejte »Zeleno kartico vam bo časomerilec pokazal po eni minuti, rumeno po minuti in pol in po dveh minutah rdečo. Imeli boste še 30 sekund, da končate govor. Cilj je, da govorite vsaj dokler vam časomerilec ne pokaže zelene kartice in največ 30 sekund po tem, ko vam pokaže rdečo kartico.«

Pred srečanjem morate vedeti, koliko časa je na voljo za teme omizja

To vam omogoča, da predvidite, koliko govorcev se bo lahko zvrstilo na temah omizja. Okvirno računajte 3 minute za vsakega govorca. Torej, če imate na voljo 11 minut srečanja se bodo morda utegnili zvrstiti štirje govorci ali pa samo trije, če bodo ti imeli daljše govore ali če boste več časa iskali kandidate.

Najprej na oder povabite člane, šele nato goste

Pomembno je, da gostje vidijo, kako izgledajo nepripravljeni govori. Zato najprej povabite člane, ki nimajo vlog na srečanju.

Najprej povabite govorca, šele nato povejte iztočnico

Govorec naj naključno izbere iztočnico (izžreba kartico ali košček papirja), ki jo nato kot vodja tem omizja preberete naglas.

Povabite na oder goste brez spodbujanja, da nastop zavrnejo

Pred srečanjem se po možnosti na kratko pogovorite z gosti in ugotovite ali so do neke mere sproščeni pri nastopanju pred občinstvom. Če ima gost zelo izražen strah pred javnim nastopanjem ga ne vabite na oder, raje pokličite drugega gosta.

Gosta povabite z besedami: »Naš klub daje gostom priložnost, da sodelujejo in rastejo. Prosim, če se mi bi na odru pridružil Janez.«. Kot vodja tem omizij nato spodbudite aplavz, ki bo gosta opogumil.

Nikar ne sprašujte: »Janez, bi prišel na oder?«. Kajti Janez bo morda rekel »Ne.«, za njim pa bodo nastop odklonili še Marija, Anita in Filip. Gostje bodo domov odšli s strahom, da bodo naslednjič spet poimensko poklicani, da pridejo na oder in tako jih boste prikrajšali za možnost, da bi izboljšali svoje veščine javnega nastopanja. Najboljše je, da nastopijo na temah omizja brez pretiranega premišljevanja in oklevanja.

Zagotavljamo vam, da boste ob upoštevanju gornjih nasvetov izpeljali zabavne teme omizja, ki bodo predstavljale izziv za vse udeležence srečanje. Ob tem se boste izkazali kot dober vodja tem omizja.
Avtorja sta člana kluba Toastmasters v Owings Mills, zvezna država Maryland. Več nasvetov o javnem nastopanju si lahko preberete na njuni spletni strani: www.nosweatspeaking.com.